Vi lagerför Varu- och Drickamaskiner ifrån SandenVendo

– Vendo Varumaskin SD6, 36-fack
– Vendo Varumaskin SD8, 48-fack
– Vendo Varumaskin SDX, 60-fack
– Vendo Varumaskin SM6, 36-fack
– Vendo Varumaskin SM8, 48-fack
– Vendo Varumaskin SMX, 60-fack
– Vendo Varumaskin SML,  72-fack
– Vendo Varumaskin Slav SS6-B,  36-fack
– Vendo Varumaskin Slav SS8-B,  48-fack
– Vendo Varumaskin Slav SSX-B,  60-fack
– Vendo Drickmaskinmaskin SVE217, 1xx-burkar
– Vendo Drickmaskinmaskin DM6, 336-burkar eller 240 flaskor
– Vendo Drickmaskinmaskin DM9, 504-burkar eller 360 flaskor